BYGGEGRUNDE

INDSLEV

DET GODE LIVE PÅ LANDET - DET GODE LANDSBYLIV

Byggegrunde i Indslev sogn

Byggegrunde i Indslev Sogn - juni 2014


Silicon Hill

Nyt bosætningsområde ved Bues Gyde, som er en sognevej i bakket terræn, hvor der i forhold til eksisterende bebyggelse nu gives mulighed for at at udstykke 14 grunde, alle med udsigt til et storslået landskabspanorama.


Langs sognevejen er der etableret el, vand, kloak og fibernet. Vejadgang etableres til den enkelte grund fra sognevejen.                                       


Konceptet for bosætningsområdet ser således ud

Unge, kreative it-iværksættere vil gerne i nærkontakt med natur og aktivt lokalsamfund med fællesskabsmiljø, når de starter op med egen internet-baseret virksomhed.


De vigtige indgredienser

Geografisk placering, natur og fællesskabsmiljø. Bæredygtighed i forhold til klima og energi, global opkobling med højhastigheds- fiberbaseret internet.


Geografisk placering

Beliggenhed i Danmarks bedst placerede landdistrikt, lige midt i landet,  midt mellem Odense og Trekant-området. Ved den vestfynske motorvejsafkørsel 56 med 17 min. pendlerafstand til planlagte afkørsel til Campus Odense, hvor den specifikke målgruppe ( kreative, resourcestærke ) til daglig færdes blandt 60.000 andre brugere af campusområdet, der etableres i de kommende år.


Silicon Hill-udstykningen ligger i en pendler-afstand til 400.000 arbejdspladser.


Natur- og fællesskabsmiljø

Grundene er højt beliggende i terrænet, ud til det åbne land, hvorfor de benævnes som udsigtsgrunde med landskabspanorama


I  disse år investeres meget i aktiviteter i om omkring det beboerejede forsamlingshus for at aktivere basen for landsbyfællesskabet.


Bæredygtighed i forhold til klima- og energi

Husene skal selvfølgelig opføres med avanceret klima og energi-status, der bruger de kendte alternativer til fossile brændsler. Regnvand opsamles til brug ved toiletskyl/havevanding. Husene er pga. terræn, sikret mod ekstrem-regn.


Hele klima og energi-aspektet flugter flot med Indslev sogns linie med at gøre forsamlingshuset klima og energi-venligt, bl.a med energirenovering, med installation af jordvarme og forhåbentlig en dag suppleret med solceller.


I øvrigt er indslev sogn førende på grøn vindmølle-energi, idet sognets nuværende 6 møller producerer langt mere end sognet selv bruger. Et projekt forsøger i øjeblikket at udfase de nuværende 6 møller til fordel for 3 nye, højere møller, som vil kunne forsyne 6000 husstande med grøn energi.


Global opkobling med højhastigheds fiberbaseret internet

Indslev sogn fik som nogen af de første udrullet fibernet, og sognets beboere er i meget høj grad opkoblet på fibernettet. Folk med  delvis hjemmearbejdsplads er begejstret for deres 100/100 Mbit.  Simpelthen uundværligt.


Det samme vil målgruppen også se som basis for iværksætteri eller bare for at kunne leve op til de krav som fremtidens arbejdsliv kræver.                                 


Jordbrugsparceller på Æblegyden

Indslev sogn kan også tilbyde et antal jordbrugsparceller, med grundstørrelser på 4000 m2, med mulighed for have-entusiaster til at udfolde sig . Der er også mulighed for dyrehold på hobbyplan.


Model-boligejendom kan fremvises efter aftale


Skole-tilbud og indkøbsmuligheder

Velrenommerede skoletilbud er i Brenderup (3.2 km), henholdsvis AnnaTrolles skole (folkeskole) og Brenderup og Omegns Realskole (privatskole).


Indkøbsmuligheder er i Brenderup (3.2 km) og i Ejby (3.8km). Der købes også ind via internettet.

                                 

Praktiske oplysninger

Jordbrugsparcellerne er lokalplanlagt, så de umiddelbart kan tages i anvendelse.


Silicon Hill –udstykningen er optaget i kommuneplanen men endnu ikke lokalplanlagt. Der vil altså her være mulighed for, at potentielle interessenter har mulighed for at kunne påvirke udformningen af lokalplanens forskellige specifikationer.


Tilslutningsafgifter: kloak kr 35800, el kr 18600, vand kr  31700, fibernet kr 2000 – i alt kr 88100 incl. moms.


Grundpriser: aftales med de enkelte lodsejere.  – Kontakten kan foregå gennem formanden for Indslev Lokaludvalg Hans Berthel Jespersen, tlf. 40401265 eller mail: jespersen@waoomail.dk.