PROJEKTER

INDSLEV

DET GODE LIVE PÅ LANDET - DET GODE LANDSBYLIV

Lokale projekter

Beskrivelse af projekt ”FAMILIETRÆF Indslev”


Oplysninger om ansøger

Ansøger er Indslev Lokaludvalg, der søger om midler til at udvikle udendørsfaciliteterne ved

Indslev Tårup forsamlingshus, som vi har driftsansvaret for.


Formålet med projektet

Forsamlingshuset fremtræder  som en gedigen og velbygget rødstens ejendom, med rødt tegltag og hvide palæ-vinduer, faktisk et meget smukt forsamlingshus.


Vi ønsker nu, som et delprojekt i vor udviklingsplan( II) for Indslev sogn,  at tilføje forsamlingshuset en ny profil. Udover at udvikle den nuværende brug af huset, vil vi profilere forsamlingshuset med sports- og legeplads som det sted, hvor familier samler slægt og venner fra nær og fjern til familietræf.


Vores beliggenhed, lige midt i landet, 1 km fra afkørsel 56 på E20, er ideel, ligesom husets udenomsarealer er velegnede.


Udover parkeringsplads er der sportsplads til boldspil, tennisbane,badminton(indendørs), petanque og legeplads til de små.


Vi ønsker at opgradere disse fritidsfaciliteter til en standard, der .modsvarer tidens krav, herunder også at etablere en bålhytte med ildsted.


Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter


Vi ønsker at


Etablere en bålhytte m/ildsted


Etablere legeplads (træfigurer) – naturlegeplads


Omdanne eksisterende tennisbane til multibane til fodbold/volley/basket/tennis/badminton ved at etablere ny belægning/opstregning, etablere bander på den ene halvdel, etablere mål/kurvenet, således at de mere populære sportsgrene bliver tilgodeset.


Petanque-banen bliver renoveret.


Den eksisterende sportsplads vil forsat give muligheder for diverse boldspil og lege.


Ikke blot de udendørs faciliteter, men også forsamlingshusets indendørs lege- og motionsmuligheder stilles til rådighed for brugerne:


Gymnastiksal med ribber og bomme, samt hoppe-og springmadresser, bordtennisbord, badmintonbane, samt øvrige stuer, opholdsrum samt veludstyret køkken og gode toiletforhold.


Brugerne kan opkoble på husets højhastigheds-internet adgang.


Alt i alt vil vi få etableret et meget bredt udsnit af lege- motions- og sportsmuligheder, for folk i alle aldre , der her vil kunne få gode oplevelser,  også med sang og musik og hygge omkring bålet, sammen med familie og venner i nærkontakt med naturen.   


 

I løbet af et antal week-ends i sensommeren vil projektet løbe af stabelen med opgaver for sognets frivillige ”ildsjæle”.


Det vil skabe det medejerskab til det fællesskab, som er så vigtigt.


Det vil placere  sognet som et spændende lokalsamfund, hvor ildsjælenes personlige netværk vil blive brugt til at vække interesse for og opmærksomhed omkring vort lokalområde.


Det vil blive understøttet af en bevidst ”fodring” af de lokale medier for at skabe det positive image omkring vort landsbysamfund.


Formålet med projektet har relevans til forsamlingshusets fremtidige bæredygtighed som et folkeligt-kulturelt samlingssted for sognets og lokalområdets befolkning.


Tidligere var sportspladsen meget stærkt placeret indenfor foreningssport ( boldspil og atletik )- nu og i fremtidenvil det være mer familiepræget (sport, motion og leg) – i nærkontakt med naturen. 


Det vil betyde flere lejeindtægter for forsamlingshuset, og dermed en mere bæredygtig økonomi, således at lokalområdet  har et aktivt samlingssted til at stimulere landsbyfællesskabet.


Hidtil har det først og fremmest været sognets og i nogen grad kommunens foreninger, samt nærområdets beboere (private fester) der har været målgruppe. Efter projektets gennemførelse vil målgruppen være udvidet og typisk være de lokale mediers dækningsområde, det vil sige den nye storkommune, Middelfart kommune.


De kommende ”Familietræf”-værter vil typisk rekrutteres fra ovennævnte område, medens deltagerne i arrangementerne vil komme fra hele omverdenen.


Projektet vil indgå som en lille niche i Middelfart kommunes turismeudbud, og vil være med til at komplettere kommunens anstrengelser for at tiltrække gæster udefra.


Markedsføringen af projektet vil fortrinsvis ske ved at fodre de lokale medier, aviser og tv, med en række ”gode historier” om projektet – ved opstarten  lige efter sommerferien, og ved

gennemførelsen i løbet af sensommeren og ved indvielse og ibrugtagning til efteråret.


Lokaludvalgets hjemmeside vil også blive brugt til at gøre opmærksom på projektet og de nye muligheder det medfører.


Dette projekt er et led i det mere langsigtede mål at virkeliggøre sognets udviklingsplan II  med titlen ; DET GODE LIV PÅ LANDET – DET GODE LANDSBYLIV.


Vort projekt ”FAMILIETRÆF” vil helt oplagt have synergieffekter med en række af de kommende års temaer, f.eks. udbygning af stisystemer med tilgængelighed til naturen, oprettelse af småerhverv(bed&breakfest, besøgslandbrug o.l) .


Det vil rette fokus på Indslev sogn som et aktivt lokalsamfund, der ønsker at udvikle sig til et attraktivt bosætningsområde.


Indslev Lokaludvalg


Juni 2010.