LOKALUDVALG

INDSLEV

DET GODE LIVE PÅ LANDET - DET GODE LANDSBYLIV

Lokaludvalgets formål

Vedtægter for Indslev Lokaludvalg

Indslev Lokaludvalg er et rådgivende organ, der har til formål at støtte Byrådet i arbejdet med den overordnede planlægning samt at vejlede og støtte såvel Byråd som den kommunale administration i en effektiv opgaveløsning til gavn for Indslev Sogn samt Middelfart Kommunes borgere som helhed.


Lokaludvalget er et element i arbejdet med nærdemokratiet og bør som samarbejdsorgan formidle varetagelse af Indslev sogn´s interesser overfor Byråd og forvaltning under hensyntagen til kommunens overordnede interesser.


Lokaludvalget har høringsret om kommunens budget, om kommuneplan, lokalplaner og arealanvendelse, der har indflydelse på lokalområdet.


Lokaludvalget har til enhver tid initiativret til at sende forslag til kommunen om spørgsmål af lokal betydning såvel som at tage emner op, som efter Lokaludvalgets opfattelse har særlig betydning for sognets trivsel og udvikling.