STYREGRUPPEN

INDSLEV

DET GODE LIVE PÅ LANDET - DET GODE LANDSBYLIV

Styregruppen for Indslev marked

Indslev Marked-styregruppe pr. 3.april 2012


Indslev Marked er baseret på lokale og frivillige kræfter. Udover, de herunder nævnte styrende medlemmer, deltager også andre af områdets lokale folk under selve arrangementet.


For evt. spørgsmål om stagepladser mv. kontakt da venligst Jeanette V. Nielsen.


Vivi Søgaard

Mobiltlf. :25 692 390 - mail: soegaard21@hotmail.com


Lars Krabbe

Mobiltlf. : 28725395 - mail: lars@madskrabbe.dk


Flemming Mouritsen

Mobiltlf. : 29 403 422 - mail: fl@humlehus.dk


Hans Berthel Jespersen

Mobiltlf. : 40 401 265 - mail: Jespersen@waoomail.dk