INDLÆG BORGER

INDSLEV

DET GODE LIVE PÅ LANDET - DET GODE LANDSBYLIV

Indslev Høringssvar uden kontakt til berørte borgere.09-01-2017 Anders Christensen - Indslev


Først vil jeg udtrykke stor tilfredshed med princippet omkring etablering af Lokaludvalg!

Dernæst vil jeg så alligevel sætte spørgsmålstegn ved Lokaludvalgets beføjelser/metoder i situationen omkring ny baneføring/hurtigbane over vestfyn, konkret Indslev.

Indslev Lokaludvalg med formand Hans Berthel Jespersen i spidsen skriver i deres Høringssvar som overskrift, og dette med fed skrifttype - Citat: ” Nordløsningen - er vi voldsomt imod”

Da Hans Berthel Jespersen i Fyens Stiftstidende så tonede frem på et billede taget ved Indslev’s byskilt, var det med et udsagn om at kommunens argumenter ikke var velunderbyggede, - så derfor ser jeg her på hvor velunderbygget Hans Berthels argumenter er. Når ”essensen bliver trukket ud af hyldebærsaften” i Hans Berthels i Høringssvar, ser det således ud:


•Kirkemiljøet for Indslev Kirke og Indslev Landsby

•Boliger skal eksproprieres

•Den sydlige baneføring er den billigste

•Den umiddelbare belastning i nærhed til Indslev Kirke

•De kirkelige handlinger forstyrres

•Nærhedsgener fra tog der kører 250 km/t

•Landskaber bliver lemlæstet af et infrastrukturprojekt

•Påkrævet at det udvises det nødvendige menneskelige hensyn


Til det kan jeg så tilføje:

I argumenterne fra Indslev Lokaludvalg for at baneføring skal gå syd for motorvejen, fokuseres der fra udvalgets side rigtig meget - og flere gange, på de gener der opstår i forbindelse med kirkelige handlinger, og her synes jeg godt man kan konstatere, at det dog er forholdsvis få kirkelige handlinger der berøres, set i forhold til de øvrige gener en ny baneføring medfører, her tænker jeg så mere på de gener der påføres de aktive og levende personer i lokalsamfundet i Indslev Landsby.

Mht. ekspropriering er virkeligheden jo også, at man ikke undgår dette ved sydlig linjeføring.

Hans Berthel nævner også ”nærhedsgener” fra tog der kører 250 km/t. Hvorfor benyttes dette argument i Høringssvaret, da de fleste der bor i Indslev by også har ganske god hørelse, så hvorfor kun fremhæve dette argument i relation til nordlig placering?

Landskabet bliver ”lemlæstet” skriver Hans Berthel (et rimelig heftigt ordvalg) og her må jeg ligeledes konstatere, at det samme vil ske, lige meget på hvilken side af motorvejen banelinjen kommer. Og ja - flytning af gasledning vil kræve opgravning, men efter udlægning af gasledningen vil landskabet jo blive reetableret. I relation til dette, har jeg fået oplyst hos Vejdirektoratet, at når motorvejen udvides til 6 spor, så skal der også graves op og lægges betonplader oven på den gamle gasledningen der ligger tæt på motorvejen, for at minimere faren for uheld – så her sker der under alle omstændigheder en ”lemlæstelse” af området!

Den sydlige løsning er billigere, er argumentet. Her havde jeg håbet og forventet, at Indslev Lokaludvalg varetog områdets beboeres interesser frem for at varetage statens prioritering og økonomi. Forskellen i pris er på ca. 9%, og lur mig, om det så bliver nord eller syd, så vil regningen være en helt anden, når projektet er gennemført. 

Endelig nævnes det, at det er ”påkrævet at der udvises det nødvendige menneskelige hensyn”. Dette synes jeg man som Lokaludvalg bør ønske for alle beboere i Indslev, såvel nord som syd, så hvorfor er dette argument med i Høringssvaret?

Summa summarum, så havde jeg og andre forventet, at Indslev Lokaludvalg havde frekventeret borgerne i Indslev, for at få et repræsentativt udgangspunkt, inden man vælger at afgive Høringssvar i et så essentielt emne i et lille lokalsamfund. Uden at antyde urent trav, så kunne man, - hvis man ikke vidste bedre, tro at høringssvaret bærer præg af, at medlemmer i udvalget har dannet en ny lille Indslev Kommunalbestyrelse, med en borgmester i spidsen, dette i et udvalg hvor alle har adresse på Æblegyden eller Vejrupvej - nord for Motorvejen.

Jeg føler mig voldsomt provokeret af, at lokaludvalgets formand stiller sig op foran Indslev’s byskilt, og hvor teksten under billedet er, at Indslev’s borgere vender mundvigene opad, dette, uden der har været taget kontakt til byens borgere om deres synspunkter.


Mvh.

Anders Christensen

Kildegaardsvej 2

5580 Nr. Aaby KOPI: af Høringssvar

Høringssvar

Vejdirektoratet

Vejplan- og Miljøafdelingen

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

”Vestfyn”

Høringssvar – ny jernbane på Vestfyn.

Indslev sogn er det vestfynske landsbysamfund i Middelfart Kommune, der påvirkes relativt allermest, uanset hvilken linjeføring der bliver vedtaget.

Indslev Lokaludvalg anbefaler den sydlige linjeføring.

Begrundelse:

Den sydlige linjeføring er den mest skånsomme for kirkemiljøet ved Indslev Kirke samt for Indslev Landsby, bl.a. fordi ingen boligejendomme skal eksproprieres.

Naturgasledningen kan forblive hvor den er.

Det sidste betyder bl.a. at syd-løsningen er den billigste at gennemføre.

Syd løsningen er 420 mill. kr. billigere end nordløsningen – dvs. at der her er anvist penge til de første 4 km af udvidelsen af den vestfynske motorvej, som selvfølgelig ved en samlet projektgennemførelse af togbane og motorvej vil byde gå yderligere økonomiske gevinster.

-Nordløsningen – er vi voldsomt imod.

Togbanen vil yderligere forstærke motorvejens belastning af den umiddelbare nærhed til Indslev Kirke og de nærtliggende boliger. De kirkelige handlinger er i forvejen udsat for nærhedsgener fra motorvejen. Yderlig belastning med nærhedsgener fra tog der passerer med 250 km/t på en togbane der placeres mellem kirke og motorvej, det vil være ret så grænseoverskridende.

Ved nordløsningen skal naturgasledningen flyttes fra nær motorvejen til nord om Indslev Kirke.

Det betyder, at hele Indslev sogn skal gennemgraves fra øst til vest- og vil fuldende billedet af et lille landsogn, der bliver lemlæstet af et infrastruktur projekt, som vi egentlig gerne ville byde velkomment, da vi nok kan se nogle fremtidige udviklingsmuligheder for de vestfynske lokalsamfund langs den vestfynske trafikkorridor, samtidigt med at Danmark bindes sammen med moderne, effektiv, miljørigtig kollektiv trafik.

Det er simpelthen så påkrævet, at der udvises det nødvendige menneskelige hensyn, og når det så samtidigt kan betale sig!!

6.sept, 2016

Indslev Lokaludvalg

Hans Berthel Jespersen (formand)


----------------------------------------------------------------------------------


150m Kæmpevindmøller som vores naboer


23-03-2016 Ole Arbjerg Kristensen - Indslev Tårup


Så sprang bomben. 3 x 150m kæmpevindmøller under 700m til de nærmeste huse i Indslev Taarup, Indslev og Kærbyholm og også meget tæt på Baaring. Det er hvad et 3 mand stort energiudvalg vil anbefale til Middelfart kommune, hvis de får lov.

Til generalforsamling i Indslev Taarup lokaludvalg fredag d 18 marts 2016 fortalte formand Hans Bertel Jespersen, at man har arbejdet hårdt for at lave materiale til Middelfart kommune med en anbefaling til at opfører 150m høje vindmøller i vindmølleområde Kærbyholm. Pylonerne på den nye lillebæltsbro er 120m høje og de nuværende møller er 65m høje, bare for at sætte størrelsen i perspektiv.

Energiudvalget med formand Hans Bertel Jespersen i spidsen har arbejdet meget stille med projektet, så stille at mindst et bestyrelsesmedlem og en suppleant fra Indslev Lokaludvalg intet har hørt om projektet det seneste år.

Energiudvalget består af kun 3 personer: Formanden selv, en jordbesidder, hvorpå den ene mølle skal stå, hvilket er flere millioner værd, og hans gode nabo. Jeg skal lige nævne her, at jeg intet har imod at folk tjener penge, bare ikke hvis det skal gå ud over en masse andre.

Sidst jeg hørte til projektet er ca. 2 år siden og dengang var der stor modvilje blandt mange af de fremmødte (især os der bor tæt på) i forsamlingshuset, og jeg var personligt rundt og banke på døre hos vores naboer i Indslev Taarup og omegn, og over 80% var mildest sagt ikke begejstret for ideen.

Men alt modstand lader til at prelle af på det 3 mand store Energiudvalg og det lader til at man er klar til at genere alle i området, som bor tæt på møllerne.

Konsekvensen for vores område ifølge flere ejendomsmæglere vil være at vores ejendomme bliver meget svære at sælge og de taber mindst 20-30% i værdi. Så lidt simpel hovedregning er ca. 250.000kr pr million, og de er skattefrie.  Det kan anparter i møllen umuligt give os tilbage. Rigtigt langt fra.

Endnu være er den lavfrekvente støj, støj der vil kunne høres i mange huse, især om aftenen og natten når meget andet daglig støj er faldet til ro. Den støj giver mange mennesker søvnproblemer med efterfølgende sygdom. Støjen er sammenlignet med en lastbil i tomgang udenfor vinduet. Den kører bare aldrig sin vej, men brummer løs uafbrudt de næste ca. 20 år eller hvor længe?

Jeg har selv besøgt folk på Tåsinge, som ikke troede at det var et problem med store vindmøller (130m) som naboer, men de har bitterligt fortrudt. De fortalte med stor ærgrelse at de ikke havde været aktive imod møllerne og nu var det for sent. De stod nu med de før omtalte økonomi og støj problemer, og ikke mindst et monster lige ude på marken, der ikke lige pyntede i landskabet. Derudover er der også skyggekast fra roterender vinger, blink fra møllerne osv. Gener fra kæmpemøller er observeret flere km væk.

Jeg er nyvalgt som næstformand i Indslev lokaludvalg og mit mandat vil blive brugt på at bekæmpe den katastrofe som jeg er helt overbevidst om at 3 Kæmpemøller i nabolaget vil være for vores samfund. Og jeg er heldigvis ikke alene i et splittet lokaludvalg.

Vi har også god hjælp fra hele gruppen i Barløse, der var igennem hele forløbet for nogle år siden. De har lovet at træde til med alt den erfaring de har fra deres bitre kamp, som endte med nedlæggelse af området.

Vi er en gruppe som er blevet organiseret i ”I landsforeningen naboer til Kæmpemøller ” se www.stilhed.eu Gruppen hedder Kærbyholm og er nr 257 og jeg er talsmand. Her kan man se mange detaljer og fakta om vindmøller og følge andres kamp imod de store kræfter (penge) mange er oppe imod. Man kan se ”Kærbyholmgruppen” snarest på hjemmesiden.

Der er vi heldigvis ikke endnu. Som det er nu har Middelfart kommune sat en max højde på møller på 85m, hvilket de nuværende er under. Så kommunen virker heldigvis ikke begejstrede for kæmpe vindmøller på land, men ifølge udtalelser i pressen vil de muligvis overveje det igen, hvis vi alle i lokalområdet beder om katastrofen. Og det er det jeg vil kæmpe for at de ikke bliver forvildet til at tro vi har interessere i, forvildet af vores 3 mand store energiudvalg, eller et splittet lokaludvalg.

Kæmpe vindmøller hører hjemme på havet, hvor de ikke genere andre 

Ring endelig for info og tilkendegivelse for støtte på min tlf 25483808

Vi kommer forbi og banker på din dør snarest for at bede om din støtte.

 

Med venlig hilsen


Ole Arbjerg Kristensen Æblegyden 25 Indslev Taarup 5592 Ejby

Ny næstformand i Indslev lokaludvalg

Tilhænger af grøn energi der ikke genere andre 


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Biogasanlæg og Vindmøller i Indslev sogn.


25-05-2015 Brian Goerke - Indslev


Information fra Middelfart Kommune


Udpegning af biogasinteresseområder og interesseområder til placering af store husdyrbrug – tillæg til kommuneplan 2013

 

Middelfart Kommune har i perioden 16. april til 18. maj 2015 haft udpegning af biogasinteresseområder og interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug i såkaldt for-offentlig høring. I høringsperioden har borgere og interesseorganisationer haft mulighed for at komme med forslag til udformning af kommuneplantillægget, herunder forslag til placering af interesseområderne.

 

Forvaltningen skal nu udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, som skal godkendes af byrådet, før det kan sendes i 8 ugers offentlig høring. I løbet af offentlighedsperioden vil der blive afholdt et borgermøde. Efter offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg udarbejder kommunen det endelige kommuneplantillæg, som skal vedtages af byrådet.

 

Forventet tidsplan:

Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg: 7. september 2015

8 ugers offentlig høring: september-november 2015

Borgermøde: september-oktober

Byrådet vedtager kommuneplantillæg: december 2015 eller januar 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

23-04-2015 Brian Goerke - Indslev


Kære alle i Indslev sogn


 

-På en køretur i det Jyske så jeg et nyopført biogasanlæg, og sådan et kan "måske" kan være på vej ved marken ved rundkørslen ind mod Ejby. Det bør nævnes at, anlægget fylder ca. 5 ha.


-Ved Kærbyholm arbejdes der på vindmølleplaner og området er samtidig udpeget til biogasområde.


- Planer om ny jernbane over Vestfyn, som vil berøre Indslev sogn.


Jeg vil bare gøre områdets beboer klar over situationen, og hvis man har nogen indsigelser til de kommende projekter bør man gøre brug af sin høringsret.


Mine bekymringer går på at områderne Indslev-Tårup og Indslev i fremtiden vil blive endnu mere belastet af industri og dermed mere støjforurening til følge. Som følge heraf vil huspriserne nok ikke stige og tilflytningen ikke blive større. Kan byrådet i Middelfart om 20 år ligge flere fabrikker eller opføre flere vindmøller med den begrundelse at området allerede er "ødelagt"?


Indslev lokaludvalg er med på ideen om ny jernbane, biogasanlæg og vindmøller. Hvis flertallet i Indslev sogn synes det er en god ide, bør det også være sådan. Dog skal man skal bare huske, at der ikke er nogen fortrydelsesret når projekterne er endelig vedtaget og opført.


Herunder er af nyopført biogasanlæg v/ motorvejsafkørslen til Grindsted. For-høringsdokumenter for biogasanlæg er rekvireret hos Middelfart Kommune af undertegnede. Se dokumenter her....


 

M.v.h.  Brian G. Goerke


 
INDLÆG FRA LOKALE BORGERE